Mannauður

Starfsfólkið okkar gegnir lykilhlutverki í vegferð Landsvirkjunar í orku- og loftslagsmálum. Við leggjum áherslu á að byggja upp metnaðarfullt starfsumhverfi sem nærir öfluga liðsheild, árangur og hvetjandi starfsanda - framsýnan vinnustað sem stuðlar að fjölbreytileika og mætir þörfum starfsfólks um sveigjanleika.

Eftirsóttur vinnustaður

Starfsfólk okkar er um 340 talsins og vinnustöðvarnar eru víða um land.

Við kappkostum að tryggja öllu starfsfólki góðan aðbúnað og sveigjanleika til að einfalda og auðvelda heilbrigða samþættingu vinnu og einkalífs. Við viljum vinnustað sem býður upp á forvarnir og öryggi og gefur okkar fólki kost á starfsþróun og endurmenntun.

Þegar allt kemur til alls eru vinnustaðir fyrst og fremst starfsfólkið sem þar starfar að fjölbreyttum og áhugaverðum verkefnum með skýr sameiginleg markmið. Með góðri liðsheild og menningu náum við framúrskarandi árangri.

Markvisst unnið að jafnrétti

Við fögnum fjölbreytileikanum og vinnum markvisst að jafnrétti. Mannauðs- og jafnréttisstefnan okkar felur í sér að starfsfólk er metið að verðleikum, fær sömu laun fyrir jafn verðmæt störf og nýtur sömu tækifæra og réttinda í starfi óháð uppruna, kyni eða aldri. Við líðum ekki einelti, kynbundna eða kynferðislega áreitni og ofbeldi.

Jafnrétti og fjölbreytileiki mannauðsins styður við árangur og framfarir og gerir Landsvirkjun að eftirsóknarverðum og aðlaðandi vinnustað.

Við erum stolt af viðurkenningum fyrir frammistöðu okkar í jafnréttismálum; m.a. gullmerki jafnlaunagreiningar PWC frá árinu 2014 og viðurkenning Jafnvægisvogar FKA frá árinu 2022.

Spennandi tækifæri

Framundan eru spennandi tímar í grænni orkuöflun og orkuskiptum.

Störfin hjá okkur í Landsvirkjun eru fjölbreytt og spennandi. Við leggjum áherslu á að starfsfólk fái tækifæri til að þroskast og vaxa í starfi og vinna að verkefnum sem það brennur fyrir.