Stefnan okkar

Græn orka er í lykilhlutverki í loftslagsaðgerðum. Okkur hefur verið treyst fyrir endurnýjanlegum orkulindum þjóðarinnar og þá ábyrgð ætlum við að axla. Um leið og við leggjum okkar af mörkum til loftslagsmála ætlum við sem fyrr að vanda til verka og ganga vel um náttúruna. Verðmætasköpun og sjálfbærni eru leiðarljós í öllu okkar starfi.

Framtíðarsýn, hlutverk og stefnumið

Framtíðarsýn okkar er sjálfbær heimur, knúinn endurnýjanlegri orku.

Hlutverk okkar er að hámarka verðmæti þeirra endurnýjanlegu orkulinda sem fyrirtækinu er trúað fyrir, með sjálfbærni og hagkvæmni að leiðarljósi.

Til að vinna að framtíðarsýn okkar og hlutverki höfum við sett okkur fimm stefnumið:

 • Fyrirmynd í auðlindanýtingu og orkuvinnslu

  Við nýtum vatnsafl og jarðvarma með sjálfbærni, hagkvæmni og öryggi í fyrirrúmi. Við stígum næstu skref í beislun vindorku á sama hátt.

 • Forysta í loftslags- og umhverfismálum

  Við berum virðingu fyrir náttúrunni. Við leikum lykilhlutverk í orkuskiptum á Íslandi og leggjum okkar af mörkum fyrir kolefnishlutlausan heim.

 • Fjölbreytt viðskipti og framúrskarandi þjónusta

  Við vinnum náið með viðskiptavinum okkar að aukinni verðmætasköpun. Við hugum að grænni framtíð með nýsköpun og þróum ný tækifæri.

 • Framsækinn og eftirsóttur vinnustaður

  Við stöndum vörð um vellíðan starfsfólks, þekkingu þess og jafnrétti. Við eflum liðsheild, starfsánægju og skemmtilega menningu.

 • Fyrirmynd í opnum samskiptum og samvinnu

  Við eigum í góðum og virkum samskiptum við alla sem starfsemi okkar snertir. Við erum góður granni og sækjumst eftir samstarfi í nærsamfélaginu.

Innri stefnur og siðareglur

Starfsreglur stjórnar og undirnefnda