Sjálfbærniverkefni

Ítarleg vöktun í öflugum verkefnum

Landsvirkjun vill vera til fyrirmyndar í auðlindanýtingu og orkuvinnslu. Til að svo megi vera þarf starfsemi fyrirtækisins að vera með sjálfbærni að leiðarljósi, hvort sem um er að ræða nýtingu jarðvarma, vatnsafls eða vindorku.

Við vinnum nú þegar að tveimur öflugum sjálfbærniverkefnum í tengslum við starfsemi fyrirtækisins á Austurlandi og Norðausturlandi. Verkefnin eru unnin í samstarfi við hagaðila okkar á svæðunum. Markmið þeirra er að vakta og fylgjast með áhrifum af starfsemi Landsvirkjunar og tengdum rekstri á samfélag, umhverfi og efnahag.

Sjálfbærniverkefnin eiga það sammerkt að þau safna og miðla upplýsingum um þætti er tengjast starfsemi Landsvirkjunar með beinum eða óbeinum hætti. Gögn sem til verða eru öllum aðgengileg og geta nýst bæði einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum á þeim svæðum sem þau taka til. Að auki stuðla þau að gagnsæi sem hjálpar til að skapa traust á milli fyrirtækisins og þeirra samfélaga sem það starfar í.

Austurland

Sjálfbærni.is

Sjálfbærniverkefni Alcoa Fjarðaáls og Landsvirkjunar var komið á til að fylgjast með áhrifum framkvæmda við Kárahnjúkavirkjun og álverið í Reyðarfirði á samfélag, umhverfi og efnahag á Austurlandi.

Vöktun hefur staðið yfir frá árinu 2007. Austurbrú hefur haldið utan um verkefnið frá árinu 2013.

Norðausturland

Gaumur

Samhliða undirbúningi að uppbyggingu Þeistareykjastöðvar var sjálfbærniverkefnið Gaumur sett á laggirnar.

Sjálfbærniverkefnið á Norðausturlandi er vöktunarverkefni þar sem fylgst er með þróun mála á sviði samfélags, umhverfis og efnahags á svæðinu frá Vaðlaheiði í vestri til og með Tjörneshreppi í austri.