Áhættustýring

Við höfum komið okkur upp formlegu ferli áhættustýringar til að draga fram þá þætti sem mestu máli skipta. Stjórnendur og starfsfólk auðkennir þar fjárhagslega og ófjárhagslega áhættu félagsins og leggur mat á mikilvægi hennar.

Áhættustýring í síbreytilegu umhverfi

Áhættustýring er nauðsynlegur þáttur í rekstri og virðisaukningu okkar, enda er áhætta samofin starfsemi fyrirtækisins.

Stjórn Landsvirkjunar setur heildstæða stefnu áhættustýringar og byggir hún á eftirfarandi þáttum:

  • Að áhætta sé skilgreind og uppruni hennar þekktur
  • Að notaðar séu viðurkenndar aðferðir til mælingar á áhættu
  • Að virkt eftirlit með áhættuþáttum sé tryggt
  • Að stjórnun á áhættu sé með ábyrgum hætti
  • Að upplýsingagjöf til áhættustjórnar og stjórnar sé regluleg og ítarleg

Meginflokkar áhættu fyrirtækisins eru á sviði stefnumótunar, fjárhags, rekstrar og hlítingar.